Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A TUTTARE OM Bt. által üzemeltetett Légy Egész Online (online.legyegesz.hu) oldal egy olyan online oktatási felület és webáruház, amely széles körben elérhetővé teszi a LégyEgész – oktatási anyagokat az érdeklődő Felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) számára.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a TUTTARE OM Bt. szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználóra nézve kötelezően rögzíti a TUTTARE OM Bt. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF a TUTTARE OM Bt. (székhely: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett online.legyegesz.hu alatt elérhető szolgáltatások és termékek megvásárlásának és használatának feltételeit tartalmazza.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató webáruház megnevezése: Légy Egész Online
Webcíme: online.legyegesz.hu
Név: TUTTARE OM Bt.
Székhely: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.
Levelezési cím: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.
Képviselő neve: Bulla Bianka Anna
Cégjegyzékszám: 07-06-016458
Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróság nyilvántartásában
Adószám: 23586482-2-07
Számlavezető pénzintézet: Unicredit bank
Számlaszám: 10918001-00000099-17590002
E-mail cím: hello(kukac)legyegesz.hu
Telefonszám: +36 30 1 790 798
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a z ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Szerzői jogok

A TUTTARE OM Bt. által létrehozott online és webáruház felületen található minden tartalom, a design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, animációk, videók, hangfájlok, illusztrációk, képek, stb. („TUTTARE OM Bt. által szolgáltatott tartalom”), a TUTTARE OM Bt. tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

Az online.legyegesz.hu weboldal üzletében megvásárolható tartalmak, szolgáltatások, leírások, képzési információk, képek, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni megoldásunk, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, és a Ptk-ban megfogalmazott információk alapján, szerzői jogi oltalom alatt állnak. Az online.legyegesz.hu oldalunk tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a Szolgáltatótól származó tartalomak, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

Ezen tartalmakat másutt közölni csak a Szolgáltató erre vonatkozó írásos engedélyével lehet.

Tilos a fent felsorolt tartalmakról, különösen a videó- és hanganyagokról bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés vagy más módon történő felhasználása, a TUTTARE OM Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Alapvető rendelkezések

Az online.legyegesz.hu weboldal üzletében történő megrendelés fizetési kötelezettséggel járó, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilatkozat

Az online.legyegesz.hu oldalon található információk, megvásárolható termékek és szolgáltatások kizárólag információadás, oktatás céljára szolgálnak. Az oldalon található, a képzéseinken elhangzó, továbbá letölthető anyagainkban szereplő információk nem orvosi javaslatok! Nem állítunk fel diagnózist és nem végzünk orvosi kezeléseket. A online.legyegesz.hu oldalon szereplő információk, letölthető-, megvásárolható képi- és hanganyagok nem helyettesítik a szakorvosi tanácsadást vagy kezelést.

A LéleKzet – gyakorlatok légzőgyakorlatai nem terápiás javaslatok és nem helyettesítik az orvosi kezeléseket! Fennálló betegség esetén a gyakorlatok végzését egyeztesse kezelőorvosával! A LéleKzet – gyakorlatok légzőgyakorlatait mindenki a saját képességeinek, egészségi állapotának megfelelő intenzitással és rendszerességgel végezze. Különös körültekintéssel kell eljárni és a kezelőorvossal egyeztetni krónikus betegségek, magasvérnyomás-betegség, szív-érrendszeri betegségek esetén. Az ÁSZF nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy mint minden más fizikai tevékenység, a LéleKzet- gyakorlatok is kockázattal járhatnak, továbbá teljes körű felelősséget vállal a gyakorlatok végzéséből fakadó esetleges sérülésekért és károkért.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A termék vagy szolgáltatás kiválasztása

A Felhasználó megkezdheti a vásárlást az „Üzlet” menüpont alatt.

A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket vagy termékeket.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Folytatom a vásárlást” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

A rendelés összegzése

Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, ellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni azokat, akkor egyszerűen a ” Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással léphet tovább.

A pénztár oldalon vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: Vezetéknév, Keresztnév, Ország, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Telefonszám, e-mail cím.

A Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy már visszatérő (regisztrált) vásárlóként szeretne-e belépni ill., hogy új vásárlóként akar-e regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha a Felhasználó korábban már vásárolt áruházunkban, úgy célszerű bejelentkeznie a korábbi regisztráció során használt és megadott e-mail címmel és jelszavával.

Ha a Felhasználó új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a legközelebbi vásárláskor már elegendő lesz csak bejelentkeznie és a rendszer emlékezni fog előzőleg megadott adataira.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárlónak számlázási adatokat szükséges megadnia.

Vásárlással kapcsolatos megerősítések szükségesek a megrendelés véglegesítéséhez. A Felhasználó hozzájárul, hogy a TUTTARE OM Bt. a megadott adatokat és e-mail címet feldolgozza az Adatvédelmi nyilatkozatban és az Adatkezelési  tájékoztatóban foglaltak szerint. A megrendelés elküldésével a Felhasználó megerősíti, hogy megismerte és rá nézve kötelező érvényűnek fogadja el az Általános Szerződési Feltételek tartalmát.

Szállítási módok

A termékek kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők, melyek letöltéséhez ill. hozzáféréséhez szükséges linkeket a Szolgáltató e-mailben küld meg. A webáruházban, saját regisztrált fiókba való belépés után letöltéssel is hozzájuthat a Felhasználó a termékhez.

Fizetési módok

Átutalás: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően 5 munkanapon belül megküldi a letöltéséhez ill. hozzáféréséhez szükséges linkeket e-mailben, digitális termék esetén lehetősége van a felhasználói fiókból történő letöltésre is.

Bankkártyával: A weboldalon lehetőség van bankkártyás fizetésre. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Miután a megrendelt termékek értéke kiegyenlítésre került, a Felhasználó a letöltéséhez ill. hozzáféréséhez szükséges linkeket e-mailben kapja meg, de lehetősége van a felhasználói fiókból történő letöltésre is.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A megrendelés visszaigazítása

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Számla

A Megrendelő által megadott számlázási adatok alapján e-számlát állítunk ki és a megadott e-mail címre elektronikus úton juttatjuk el a Megrendelő részére. Számlázással kapcsolatos kéréseket a Szolgáltató legkésőbb a termék(ek) kifizetésének időpontjáig tud teljesíteni, ezek után a kiállított számla/számlák módosítására nincs lehetőség. Az esetleges kéréseket e-mailben, vagy telefonon jelezhetik a vásárlók.

Jótállás, szavatosság

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A TUTTARE OM Bt. felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/014(II.6.) számú Kormányrendeletben foglalt feltételek melletti elállási jog illeti meg, mely szerint: A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Vegyes rendelkezések

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatai bekezdésben található telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztó panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét a https://www.bekeltetes.hu oldalon találja:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatónk elérhető weboldalunkon:
https://www.online.legyegesz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Gárdony, 2020. január 01.