NeoRhythm Bérleti Szerződés

NeoRhythm Bérleti Szerződés

Bérleti szerződés

A jelen Bérleti Szerződés a TUTTARE OM Bt. (székhely: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.; a továbbiakban: Bérbeadó) által bérbeadott NeoRhythm PEMF Készülékre vonatkozik.

Az online.legyegesz.hu weboldal üzletében történő bérlés fizetési kötelezettséggel járó, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/bérlésével kijelenti, hogy jelen Bérleti szerződés és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Bérbeadó adatai

Név: TUTTARE OM Bt.
Székhely: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.
Levelezési cím: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 35.
Képviselő neve: Bulla Bianka Anna
Cégjegyzékszám: 07-06-016458
Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróság nyilvántartásában
Adószám: 23586482-2-07

A Bérbevevő adatai

A Bérbevevő adatai az online.legyegesz.hu weboldal üzletében történő vásárlás/bérlés során kerülnek rögzítésre. Minden rendeléshez egyedi azonosítószám tartozik, mely egyértelműen azonosítja a Bérbevevő személyét.

A Bérleti szerződés tárgya

Bérleti szerződés jön létre a Bérbeadó és a Bérbevevő között elektronikus úton, az online.legyegesz.hu weboldal üzletében történő vásárlás/bérlés során az alábbi feltételekkel:

A Bérbeadó az online.legyegesz.hu weboldal üzletében meghatározott időre a Bérbevevő használatába ad 1 db NeoRhythm PEMF Készüléket, eredeti csomagolásban, a következő tartozékokkal és kiegészítőkkel együtt:

  • 1 db vastag, szállításra alkalmas kartondoboz
  • 1 db díszdoboz
  • 1 db NeoRhythm PEMF Készülék
  • 1 db kémcső, a belsejében egy apró mágnessel
  • 1 db NeoRhythm-táska
  • 1 db töltő állvány
  • 1 db mikro-USB kábel
  • + 1 db szövetpánt a NeoRhythm rögzítéséhez

A NeoRhythm PEMF Készülék forgalmi értéke: bruttó 479 Euro, tehát körülbelül 170.000,- Forint (355 Eur/Huf árfolyamon)

A Bérlés időtartama

A NeoRhythm PEMF Készülék bérlése az online.legyegesz.hu weboldal üzletében meghirdetett, meghatározott időtartamra szól, a bérlési jogviszony a termék kézhezvétel/házhozszállítás napjával kezdődik. A Bérbevevő a bérleti időtartam lejáratát követő munkanapon GLS futárszolgálat segítségével köteles a terméket visszaszállíttatni.

A Bérleti díj és a Kaució

A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő az online.legyegesz.hu weboldal üzletében meghirdetett időtartamra bérleti díjat fizet, valamint a vásárlással/bérléssel egyidőben a weboldal üzletében meghirdetett összegű kauciót fizet, amit a készülék határidőre történő, üzemképes, sérülésmentes állapotban történő visszaszolgáltatása után legkésőbb 5 munkanappal visszakap.

A Kaució a késedelmes visszaszállíttatás és a termékben keletkezett károk biztosítékául szolgál.

Amennyiben a Bérbevevő az online.legyegesz.hu weboldal üzletében meghatározott időtartam lejárta után, késve szolgáltatja vissza a készüléket, a Bérbeadó jogosult a bérleti díjon felül a határidőn túli napokért napi bérleti díjat felszámítani, melynek összege az egy napra vetített bérleti díjjal egyenlő.

Szállítás

Az online.legyegesz.hu weboldal üzletében Bérelt NeoRhythm PEMF Készüléket a Bérbeadó a bérleti díj és a kaució megfizetése után legkésőbb három munkanappal, GLS futárszolgálattal eljuttatja a Bérbevevő által megadott címre.

A Bérbevevő a bérleti időtartam lejáratát követő munkanapon GLS futárszolgálat segítségével köteles a terméket visszaszállíttatni. A visszaszállításhoz szükséges GLS matricát a Bérbeadó a csomagban elhelyezi, így az oda- és visszaszállítás szállítás a Bérbevevőnek nem kerül további költségbe.

FONTOS: A csomag kézhezvételekor célszerű elkérni a GLS futár telefonszámát, hogy a visszaszállításkor a Bérbevevőnek tetszőleges időpontban tudja visszaküldeni a csomagot. Ennek hiányában a GLS központból kell kérni futárt, melyet a Bérbevevő saját hatáskörben intéz. További részletek a https://gls-group.eu/HU/hu/kontakt/elerhetoseg oldalon.

GLS CsomagPont / Eseti csomagfeladás
Munkanapokon 8.00-16.30 érhető el.
Tel.: (+36 29) 88 66 70 / 5-ös mellék
E-mail: glscsomagpont@gls-hungary.com

Rendeltetésszerű használat

Bérbevevő a fenti eszközt a Bérbeadótól működőképesen, sérülésmentes állapotban és higiéniailag kifogástalan állapotban kapja. A Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt készülék a szerződés szerinti használatra alkalmas.

A Bérbevevő jelen szerződés megkötésekor kötelezi magát az https://www.omnipemf.hu/utmutato/ oldalon letölthető Felhasználói Útmutatóban foglaltak betartására és a készülék rendeltetésszerű használatára.

Minden olyan kárért, amely a rendeltetéstől eltérő (= a Felhasználói Útmutatóban leírtaktól eltérő) használat következménye, a Bérbevevő felel.  Ha üzemeltetés közben a Bérbevevő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a Bérbeadót értesíteni.

Bérbevevő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek az engedély nélküli használatból fakadnak.

A bérleti szerződés lejártakor a Bérbevevő köteles a készüléket üzemképes, sértetlen, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.

A Bérbevevő a készülék rendeltetésszerű használatáért felelősséget vállal, az esetleges károk javítására a Bérbeadó a kauciót felhasználja.

A bérelt készülék elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak a bérleti idő leteltét követően 8 napon belül megtéríteni.

Biztonsági Tájékoztató

A NeoRhythm NEM HELYETTESÍT SEMMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST VAGY ORVOSI UTASÍTÁST, -JAVASLATOT! Nem vállaljuk a felelősséget semmilyen egészségügyi problémáért, amely a NeoRhythm használatával összefüggésben álló ajánlásokból, tevékenységekből vagy egyéb információkból vagy eseményekből származhat. A termék bérlése előtt gondosan olvassa el az összes termékinformációt és a Biztonsági Tájékoztatót, melyet a termék hivatalos viszonteladói oldalán talál: https://www.omnipemf.hu/biztonsagi-tajekoztato/

Az online.legyegesz.hu weboldal üzletében történő vásárlás/bérlés során elfogadja, hogy a NeoRhythm-et saját felelősségére használja. Az online.legyegesz.hu és a https://www.omnipemf.hu weboldalon közölt információk és a weboldalon található bármely termék vagy szolgáltatás alkalmazása NEM teremt orvos-beteg kapcsolatot Ön és a weboldalunkhoz kapcsolódó orvosok vagy egészségügyi szakemberek között! Az online.legyegesz.hu és a https://www.omnipemf.hu weboldalon szereplő termékek nem diagnosztikai- és nem terápiás eszközök! Az említett weboldalakon szereplő információk, szolgáltatások, termékek nem szolgálnak sem diagnosztikai-, sem terápiás sem prevenciós célokat!

Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatónk elérhető weboldalunkon:
https://www.online.legyegesz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Gárdony, 2021. január 01.